PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień to forma pogłębionej pracy psychoterapeutycznej z osobami, które są uzależnione od alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub leków albo osobami uzależnionymi od kilku substancji psychoaktywnych jednocześnie. To również forma psychoterapii adresowana do osób uzależnionych od nałogowych zachowań, takich jak hazard, internet, praca, zakupy i inne. Proces psychoterapii służy wspieraniu zdrowych części JA umożliwiających pełny rozwój jednostki.

Psychoterapia osób współuzależnionych to formą psychoterapii adresowaną do obecnych lub byłych partnerek/ partnerów osób uzależnionych. Ponieważ narastające, szkodliwe konsekwencje uzależnienia wywołują silny kryzys nie tylko w życiu osoby uzależnionej, ale także i w życiu jej najbliższych, współuzależnieni partnerzy często nie uświadamiają sobie, jak bardzo sami potrzebują wsparcia.

Każda sesja w procesie psychoterapii trwa 50 minut. Częstotliwość sesji ustalana jest indywidualnie z każdą osobą, koszt jednej sesji psychoterapii wynosi 120 zł.

Osoba, która jest w stanie myśleć własne myśli, jest wolna, gdy nie ma tej umiejętności- pozostaje zniewolona.

W.R.Bion

 

Umów się na spotkanie z psychoterapeutą