PSYCHOTERAPIA ON-LINE

Psychoterapia on-line (przez Skype) jest propozycją indywidualnej formy terapii dla wszystkich tych, którzy z różnych względów nie mogą skorzystać z psychoterapii w swoim miejscu zamieszkania, a także dla tych którzy zmagają się na emigracji z różnego rodzaju trudnościami i chcą skorzystać ze wsparcia. Dzięki możliwościom współczesnego internetu i komunikatorów VoIP (takich jak SKYPE) nie ma problemu z tym, żeby pracować terapeutycznie w dowolnym miejscu na świecie. Jeśli tylko jest dostęp do w miarę szybkiego internetu, jest dostęp do psychoterapii. Ta forma psychoterapii, podobnie jak psychoterapia bezpośrednia, stwarza osobie możliwość

pracy nad każdym problemem (wyjątek stanowią głębokie zaburzenia psychiczne). W szczególności zapraszamy osoby, które mają ograniczony dostęp do psychoterapii w miejscu zamieszkania, mają wiele zobowiązań i trudno im wygospodarować dodatkowy czas na dotarcie na psychoterapię, a także osoby, które wyemigrowały z kraju, a którym trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Potrzebujesz wsparcia a nie jest ono dostępne w miejscu, w którym mieszkasz czy w takiej formie, w jakiej jej potrzebujesz? Tęsknisz za domem, bliskimi albo trudno Ci się odnaleźć w nowym miejscu zamieszkania? Zapraszamy do kontaktu z psychoterapeutą.


 
Czas wcale nie leczy ran. Sam w sobie nie ma właściwości uzdrawiających. Jedyne, co potrafi, to mijać. To od nas zależy, jak go wykorzystamy.

Katarzyna Boni

 
Photo credit: christianreimer via Foter.com / CC BY-SA