PSYCHOTERAPIA RODZIN

PSYCHOTERAPIA RODZIN

Psychoterapeuta rodzinny prowadzi z rodziną dialog, podczas którego dąży do zrozumienia każdego członka rodziny, relacji jakie tworzą oni ze sobą, procesów, które zachodzą w rodzinie i tego, jak rodzina funkcjonuje, jako całość. Zadaniem terapeuty rodzinnego nie jest dotarcie do jednej prawdy o rodzinie, ale tworzenie wieloaspektowego rozumienia tego, co się wydarza w rodzinie i osobno z każdym jej członkiem.

Terapia rodzinna jest zalecana, gdy:
-rodzina znajduje się w kryzysie,
-pojawiają się konflikty w relacjach,
-pojawiła się ważna zmiana, które zakłóca obecne funkcjonowanie,
-obecna jest strata, żałoba,
-obecny jest silny stres, napięcie emocjonalne.