PSYCHOTERAPIA RODZIN

PSYCHOTERAPIA RODZIN

Terapia rodzinna polega na poszukiwaniu i tworzeniu znaczeń rodzinnych doświadczeń zarówno przez terapeutę, jak i wszystkich członków rodziny. Terapeuta w toku terapii prowadzi z rodziną dialog, podczas którego dąży do zrozumienia każdego członka rodziny z jego perspektywy oraz zachęca każdego z nich do nowych sposobów rozumienia siebie we wzajemnych interakcjach. Zadaniem terapeuty nie jest dotarcie do jednej prawdy o rodzinie, ale uwględnianie różnych perspektyw członków rodziny, analizowanie wielu sposobów rozumienia tego, co dzieję się w rodzinie i z każdym jej członkiem.

Terapia rodzinna jest polecana, gdy:
-rodzina znajduje się w kryzysie,
-pojawiają się konflikty w relacjach,
-pojawiła się znacząca zmiana lub zmiany, które utrudniają dotychczasowe funkcjonowanie,
-rodzina przeżywa żąłobę/ stratę,
-w rodzinie obecny jest silny stres, napięcie emocjonalne.