Kiedy korzystać z psychoterapii? Nie istnieje odpowiedni moment by wybrać psychoterapię. O tym czy "czas" podjęcia terapii jest właściwy decyduje gotowość do pracy. Decyzja o udziale w psychoterapii najczęściej wiąże się z koniecznością zmierzenia się z problemami w swoim życiu lub w związku. Czasami o wyborze psychoterapii decyduje chęć rozwijania własnych możliwości/ potencjału związku. W psychoterapii indywidualnej uwaga terapeuty zwrócona jest ku problemom i potrzebom jednej osoby. W terapii małżeńskiej, terapii par terapeuta koncentruje się na tym, co pojawia się między partnerami, tj. na tej części problemu, która wpływa i kształtuje dialog między nimi, co sprawia, że w terapii małżeńskiej / terapii pary obie strony mają możliwość dostrzeżenia i wspólnego poradzenia sobie z trudnością w relacji. Zapraszamy: Kraków, ul. Dajwór 20 | Częstochowa, ul. Wodzickiego 70