PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna to forma psychoterapii, w której uwaga terapeuty zwrócona jest ku jednej osobie. W podejściu krótkoterminowym psychoterapia koncentruje się na konkretnym, zgłaszanym przez pacjenta objawie, problemie i wiąże się z poszukiwaniem rozwiązań trudnej sytuacji. W ujęciu długoterminowym praca psychoterapeutyczna dotyczy problemowych obszarów życia pacjenta i ma na celu globalną poprawę jego funkcjonowania.
Sesje psychoterapii odbywają się zazwyczaj raz/ dwa razy w tygodniu, jedna sesja trwa 45 minut. Proces psychoterapii poprzedzony jest 3-5 konsultacjami.

Psychoterapia indywidualna jest prowadzona w zakresie:
-zaburzeń nastroju,
-zaburzeń lękowych,
-nerwic, zaburzeń psychosomatycznych,
-zaburzeń obsesyjno- kompulsywnych (OCD),
-zaburzeń osobowości,
-zaburzeń seksualnych,
-zaburzeń odżywiania,
-traum, kryzysów, zaburzeń adaptacyjnych
-trudności w relacjach


 
Zmiana i rozwój psychologiczny wyrastają nie tylko z rozumienia siebie, ale także z bycia rozumianym przez inną osobę.

L. HOFFMAN