PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna to forma psychoterapii, w której uwaga terapeuty zwrócona jest ku jednej osobie. Chodź polega w dużej mierze na rozmowie, to jej centralne miejsce stanowi relacja terapeutyczna i zachodzące w niej zjawiska.
Sesje psychoterapii odbywają się zazwyczaj dwa/ trzy razy w tygodniu, jedna sesja psychoterapii trwa 45 minut. Proces psychoterapii poprzedzony jest 3-5 konsultacjami.

Psychoterapia indywidualna jest wskazana, gdy obecne są:
-zaburzenia depresyjne, lękowe
-nerwice, zaburzenia psychosomatyczne,
-zaburzenia obsesyjno- kompulsywne (OCD),
-zaburzenia osobowości,
-zaburzenia seksualne,
-zaburzenia odżywiania,
-traumy,
-kryzysy, zaburzenia adaptacyjne


 
Zmiana i rozwój psychologiczny wyrastają nie tylko z rozumienia siebie, ale także z bycia rozumianym przez inną osobę.

L. HOFFMAN