PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia to rozmowa psychoterapeuty z pacjentem, która służy autentycznemu poznawaniu siebie, a przez to również lepszemu rozumieniu siebie. Szeroko rozumianym celem psychoterapii jest wspieranie zdrowych części JA, które umożliwiają pełny rozwój osoby. Psychoterapia to długotrwały proces, w którym zmiany zachodzą z czasem. Dlatego udział w niej wymaga wysiłku, wytrwałości i zaangażowania zarówno po stronie pacjenta, jak i psychoterapeuty. Istnieje kilka form psychoterapii w zależności od przyjętych

celów terapeutycznych i liczby uczestników. Wyróżniamy psychoterapię indywidualną, psychoterapię małżeństw i par, terapię rodzin, terapię grupową. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii wymaga wysiłku i odwagi. Często tej decyzji towarzyszy niepewność czy to dobry moment by się w nią zaangażować. Dlatego pierwsze 2-3 spotkania to konsultacje, które pomagają zweryfikować obawy i odpowiedzieć na pytanie czy psychoterapia będzie możliwa w aktualnej sytuacji życiowej.


 
Zmiana i rozwój psychologiczny wyrastają nie tylko z rozumienia siebie, ale także z bycia rozumianym przez inną osobę.

L.HOFFMAN