SUPERWIZJA

Prowadzę superwizje indywidualne dla psychoterapeutów, którzy ukończyli szkolenia psychoterapeutyczne, a także dla psychoterapeutów będących w trakcie szkoleń psychoterapeutycznych.

Minimalna częstotliwość udziału w superwizji indywidualnej, a także w superwizji grupowej, to spotkanie raz w miesiącu. Superwizje odbywają się w podejściu psychoanalitycznym, psychodynamicznym .

 
Praca rozumienia" stanowi fundament podejścia pracy superwizora (...) materiał kliniczny omawiany podczas superwizji zawiera narzędzia do zrozumienia tego, co dzieje się na nieświadomym poziomie w procesie leczenia.

Wiktor Sedlak