COACHING

Słowo coaching stało się bardzo modne. Do tego stopnia, że wszystko zaczyna być nazywane coachingiem a każdy kto robi coś w ramach pracy z drugim człowiekiem, nazywa się coachem. Jest to bardzo duże nadużycie i wprowadzanie klientów w błąd. U nas oddajemy do Twojej dyspozycji prawdziwych coachów z odpowiednimi certyfikatami i doświadczeniem. Pracujemy zgodnie z założeniami i kodeksem etycznym największej organizacji zrzeszającej coachów na świecie International Coach Federation. W naszej pracy wykorzystujemy sprawdzone techniki i narzędzia maksymalizujące efektywność i skuteczność pracy.

Zatem czym jest coaching? Jest interaktywnym procesem uaktywniającym pełny potencjał klienta w ramach postawionego przez niego celu. Coaching to spotkanie dwojga ludzi, które pozwala budować świadomość prowadzącą do wglądu, który umożliwia skuteczną zmianę i rozwój. Sesje w coachingu najczęściej trwają między 45-90 minut. Częstotliwość spotkań jest zmienna i zależy od potrzeb klienta. Większość procesów coachingowych zamyka się w 10-12 sesji.