PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Forma psychoterapii, w której cała uwaga terapeuty zwrócona jest ku jednej osobie. Opiera się na bezpośredniej relacji psychoterapeuty z klientem. W podejściu krótkoterminowym cała praca terapeutyczna zorientowana jest wokół konkretnego, zgłaszanego przez klienta problemu i wiąże się z poszukiwaniem rozwiązań trudnej sytuacji. W ujęciu długoterminowym praca terapeutyczna dotyczy problemowych obszarów życia klienta i ma na celu globalną poprawę jego funkcjonowania.

W psychoterapii indywidualnej częstotliwość i forma spotkań jest ustalana każdorazowo z klientem. Jeśli chodzi o ilość i częstotliwość spotkań, są one zależne od potrzeb i tematu z jakim klient zgłasza się do pracy. Najczęściej spotkania odbywają się raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Ta forma pracy jest możliwa w kontakcie bezpośrednim lub zdalnym. Spotkanie trwa 50 minut, koszt jednej sesji to 120 zł.


 
Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać, jeśli w ogóle nie czujemy się za nie odpowiedzialni?

Irvin Yalom

 
Photo credit: jimpg2_2015 via Foter.com / CC BY-SA