Trening Interpersonalny

Trening Interpersonalny to sposób na rozwój osobisty, który zachodzi dzięki pracy grupowej. W trakcie treningu, uczestnicy rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, w szczególności uzyskują lepszy wgląd we własne emocje, rozwijają zdolności komunikacyjne. Trening interpersonalny nie posiada sztywnej, narzuconej struktury, jego dynamika zależy głównie od aktywności uczestników. Gdy zachodzi potrzeba prowadzący wprowadzają metody psychodramy, psychoedukacji, pracy z ciałem. Trenerzy podczas treningu dbają o poczucie bezpieczeństwa uczestników, stymulują rozwój zaufania, i wzajemnej akceptacji w grupie. Odpowiednia atmosfera wspiera uczestników w lepszym poznawaniu własnych emocji, potrzeb, zachowań, a także sprzyja rozwijaniu nowych sposobów reagowania, które pozostają w zgodzie z własnym potencjałem.

Poprzez udział w treningu:
dowiesz się, jak odbierają Cię inni ludzie,* poznasz własne schematy działania,* odkryjesz swoje

możliwości i ograniczenia,* poznasz głębsze przyczyny swoich zachowań i swoich reakcji emocjonalnych,* sprawdzisz w jaki sposób się komunikujesz i w jaki sposób budujesz relacje z innymi,* doświadczysz "siebie" w różnych sytuacjach społecznych, by bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem,* rozwiniesz zdolność rozpoznawania swoich potrzeb i uczuć, a także potrzeb i uczuć innych ludzi,* wzmocnisz swoją samoocenę, a także zdolność radzenia sobie w społecznie trudnych sytuacjach.

Informacje organizacyjne:
-czas trwania treningu- 3 dni (40 godzin)
-koszt: 1000zł (cena obejmuje noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe, koszt sali)
-ilość osób: min. 8, max. 14 osób (termin i miejsce potwierdzamy po zebraniu się minimalnej ilości osób)
-prowadzący: para terapeutyczna i trenerska- Magdalena Kik i Przemysław Kik
-przygotowanie uczestnika: wygodne ubranie i obuwie, prosimy o zabranie koca.

Photo credit: Dominic's pics via Foter.com / CC BY

ZAPISZ SIĘ