MAGDALENA KIK

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 268), członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Pracuje w podejściu systemowo–psychodynamicznym, a gdy zachodzi potrzeba wspieram proces terapeutyczny metodami z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej, psychodramy. Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, terapii małżeństw/ par, terapii rodzin oraz różnych form terapii grupowej. Współpracowałam m.in. ze Szpitalem Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie, Krakowskim Instytutem Psychoterapii

Zrealizowane szkolenia, certyfikaty:
- W trakcie specjalistycznego Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie
- Całościowy Kurs Psychoterapii w nurcie systemowo- psychodynamicznym w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie,
- Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie,
- Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie

Zapraszam,
Magdalena Kik