PRZEMYSŁAW KIK

W pracy z drugim człowiekiem ważny dla mnie jest eklektyzm. Rozmaitość możliwości rozumienia klientów koresponduje z tym jak różni i unikalni ludzie są. Widzieć i rozumieć swoich klientów to dla mnie podstawa relacji. W mojej pracy najbliższe są mi sposoby pracy ukierunkowane na rozwiązania, dzięki czemu łatwiej jest klientom zbudować i utrzymać motywację do działania oraz wprowadzania głębszych zmian. Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłem kursy terapii krótkoterminowej, terapii systemowej, terapii zorientowanej na rozwiązaniach. Prowadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię małżeństw i par. Pracuję również jako coach.

Zapraszam,
Przemysław Kik

MAGDALENA KIK

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 268), członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji w PARPA. Ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowo- psychodynamicznym w Ośrodku Psychoterapii Systemowej, a także Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia. Aktualnie uczestniczę w specjalistycznym Kursie Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin NA Szlaku. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, terapii małżeństw i par, terapii rodzin oraz różnych form terapii grupowej. Współpracowałam zawodowo z wieloma instytucjami zajmującymi się psychoterapią, m.in. ze Szpitalem Specjalistycznym im.dr J. Babińskiego w Krakowie, Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie. Aktualnie, poza pracą w gabinecie, współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz z Krakowskim Instytutem Psychoterapii. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych doświadczających różnych problemów emocjonalnych, osobowościowych, seksualnych, relacyjnych, a także zmagających się z uzależnieniem, współuzależnieniem. Prowadzę także psychoterapię małżeństw i par oraz terapię rodzin. Pracuje w podejściu systemowo–psychodynamicznym, ale gdy jest taka potrzeba, wspieram proces terapeutyczny innymi metodami. Swoja pracę poddaję superwizji. Ważny jest dla mnie stały rozwój, dlatego regularnie uczestniczę w szkoleniach, konferencjach poświęconych psychoterapii.

Zapraszam,
Magdalena Kik

Photo credit: familymwr via Foter.com / CC BY