MAGDALENA KIK

Jestem psychologiem, seksuologiem, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji w PARPA. Pracuje w podejściu systemowo–psychodynamicznym, a gdy zachodzi potrzeba wspieram proces terapeutyczny metodami z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej, psychodramy. Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, terapii par, terapii rodzin oraz różnych form terapii grupowej. Współpracowałam m.in. ze Szpitalem Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Krzeszowicach, Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie, Krakowskim Instytutem Psychoterapii

Certyfikaty, kursy, szkoły:
- certyfikat psychoterapeuty nr 268 w Polskim Towarzystwie Psychologicznym,
- ukończony 4- letni całościowy kurs psychoterapii w nurcie systemowo- psychodynamicznym w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie,
- certyfikat ukończenia 2,5- letniego specjalistycznego kursu psychoterapii zaburzeń seksualnych w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie,
- ukończone 2- letnie studium terapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie,
- ukończony półroczny kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie
- dyplom psychologa o specjalności psychologia kliniczna- Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego,

Zapraszam,
Magdalena Kik