PSYCHOTERAPIA

Nie ma dobrego ani złego momentu na podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii. Psychoterapia indywidualna czy psychoterapia par/rodzin jest sposobem na uzyskanie wsparcia i zewnętrznej pomocy w radzeniu sobie z kryzysem. Czasami wydaje się nam, że poradzimy sobie z problemami sami, albo że nie jest jeszcze "tak źle", żeby iść do terapeuty... Czasami wystarczy pierwsza konsultacja żeby zweryfikować czy to jest odpowiedni moment i czy praca psychoterapeutyczna jest w stanie wesprzeć Cię w rozwiązaniu aktualnych kryzysów.

Propozycja psychoterapii indywidualnej kierowana jest do jednostek, praca w tej formie skupia się na nich samych i ich przeżywaniu rzeczywistości. Psychoterapia par i małżeństw lub rodzinna jest formą wsparcia wieloosobowego dla osób u których w sytuację problemową zaangażowanych jest więcej niż jedna osoba i gdzie zaangażowane strony wyrażają chęć udziału w terapii. Realizujemy również pogłębioną terapię uzależnień zarówno w przypadku uzależnień od substancji jak i behawioralnych.


 
Zmiana i rozwój psychologiczny wyrastają nie tylko z rozumienia siebie, ale także z bycia rozumianym przez inną osobę.

Hoffman