PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień
Forma pogłębionej psychoterapii uzależnień z osobami, które są uzależnione od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków lub są uzależnione od kilku substancji psychoaktywnych jednocześnie. To również forma psychoterapii adresowana do osób uzależnionych od nałogowych zachowań seksualnych, nałogowej pracy, zakupów, hazardu, internetu.

Psychoterapia osób współuzależnionych
Forma psychoterapii dla obecnych lub byłych partnerek/ partnerów osób uzależnionych. Ponieważ narastające, szkodliwe konsekwencje uzależnienia wywołują silny kryzys nie tylko w życiu osoby uzależnionej, ale także i w życiu jej najbliższych, współuzależnieni partnerzy często nie uświadamiają sobie, jak bardzo sami potrzebują wsparcia.

Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać, jeśli w ogóle nie czujemy się za nie odpowiedzialni?

I.D. YALOM