PSYCHOTERAPIA ON-LINE

Psychoterapia on-line (przez Skype) jest propozycją indywidualnej formy terapii dla wszystkich tych, którzy z różnych względów nie mogą skorzystać z psychoterapii w swoim miejscu zamieszkania, a także dla tych którzy zmagają się na emigracji z różnego rodzaju trudnościami i chcą skorzystać ze wsparcia. Ta forma psychoterapii, podobnie jak psychoterapia bezpośrednia, stwarza osobie możliwość pracy nad każdym

problemem (wyjątek stanowią głębokie zaburzenia psychiczne). W szczególności zapraszamy osoby, które mają ograniczony dostęp do psychoterapii w miejscu zamieszkania, mają wiele zobowiązań i trudno im wygospodarować dodatkowy czas na dotarcie na psychoterapię, a także osoby, które wyemigrowały z kraju, a którym trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości.


 
Czas wcale nie leczy ran. Sam w sobie nie ma właściwości uzdrawiających. Jedyne, co potrafi, to mijać. To od nas zależy, jak go wykorzystamy.

Katarzyna Boni

 
Photo credit: christianreimer via Foter.com / CC BY-SA