PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień to forma pogłębionej pracy psychoterapeutycznej z osobami, które są uzależnione od alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub leków albo osobami uzależnionymi od kilku substancji psychoaktywnych jednocześnie. To również forma psychoterapii adresowana do osób uzależnionych od nałogowych zachowań, takich jak hazard, internet, praca, zakupy i inne. Proces psychoterapii służy wspieraniu zdrowych części JA umożliwiających pełny rozwój jednostki.

Psychoterapia współuzależnienia jest formą psychoterapii adresowaną do obecnych lub byłych partnerek/ partnerów osób uzależnionych. Ponieważ narastające, szkodliwe konsekwencje uzależnienia wywołują silny kryzys nie tylko w życiu osoby uzależnionej, ale także i w życiu jej najbliższych, współuzależnieni partnerzy często nie uświadamiają sobie, jak bardzo sami potrzebują wsparcia.


Jeśli coś kochasz, puść to wolno. Kiedy do Ciebie wróci, jest Twoje. Jeśli nie, nigdy Twoje nie było.

Antoine de Saint-Exupéry